UVIJETI KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE USLUGE

NAPOMENE:
-ZDRAVSTVENU USLUGU MOGUĆE JE KORISTITI NAKON KUPNJE USLUGE IZRAVNO U AURA CENTRU ILI NAKON KUPNJE USLUGE ONLINE PUTEM INTERNETSKE STRANICE AURA CENTRA TE NAKON OBAVEZNOG DOGOVORA O TERMINU
-OBAVEZNA NARUĐŽBA I PROVJERA RASPOLOŽIVOSTI TERMINA TE POTVRDA REZERVACIJE NA TELEFON: 098 9179 200 ILI 031 650 616
-PONUDA UKLJUČUJE :
– NPR. 1 SPECIJALISTIČKI PREGLED TE 1 TRETMAN IZ PODRUČJA ORTOPEDSKIH,NEUROLOŠKIH,REUMATOLOŠKIH,DEGENERATIVNIH TE SPORTSKIH BOLESTI. U LIJEČENJU NAŠIH KORISNIKA KORISTI SE NAJMODERNIJA SVJETSKA APARATURA TE STROGO INDIVIDUALAN PRISTUP.KORIŠTENJEM KONCEPTA INDIVIDUALNOG PRISTUPA U LIJEČENJU TE UZ VELIKO ISKUTVO NAŠEG MEDICINSKOG KADRA OMOGUĆUJEMO IZVRSNOST U LIJEČENJU TE IZUZETNO VELIKU ŠANSU U OPORAVKU OD NAJTEŽIH AKUTNIH I KRONIČNIH BOLESTI IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE.
-ZDRAVSTVENA USLUGA SE SMATRA IZVRŠENOM UKOLIKO JE KORISNIK REZERVIRAO TERMIN,A NIJE DOŠAO ILI OTKAZAO 24 RANIJE
-ROK ISKORISTIVOSTI ZDRAVSTVENE USLUGE JE 30 DANA TE ISTEKA ROKA ZDRAVSTVENU USLUGU NIJE MOGUĆE KORISTITI

-CJENIK MOŽETE PREUZETI OVDJE