RUPTURA ROTATORNE MANŠETE

Ozljeda rotatorne manšete ramena je učestala pogotovo u sportovima kao što su tenis,košarka,bacačke discipline u atletici i slično ali u našoj praksi vidjeli smo puno puta da specifični poslovi u kojima se često ponavljaju pokreti u ramenu dovode do ozljede, posebice u sportovima kao baseball ili tenis, ili u poslovima kao slikarstvo ili čišćenje prozora.

ANATOMIJA

Rotatorna manšeta je tetivno-mišićna ovojnica koju sačinjavaju četiri mišića: subskapularis, supraspinatus, infraspinatus i teres minor. Sva četiri mišića polaze s lopatice i hvataju se na koštane izbočine nadlaktične kosti .Rotatorna manšeta ključna je struktura ramena. Glavna funkcija manšete je dinamička stabilizacija glave nadlaktične kosti. Oštećenje jednog od navedena četiri mišića bitno smanjuje funkciju ramena, odnosno ruke.

Rupture nastaju kao posljedica ozljede te trošenja i degeneracije tetiva u osoba starije životne dobi. Kod sportaša ili osoba koje se bavi sportom, pogotovo aktivnostima iznad glave (tenis, rukomet, bacački sportovi i dr) rupture tetiva susreću se i u ranijoj životnoj dobi, ponekad već i u dvadesetim godinama života. Najčešće su to parcijalne rupture koje vremenom postaju potpune. Razlog nastanka ruptura u ranijoj životnoj dobi je preopterećenje. Kod veće oštećene tetive i manja ozljeda može dovesti do potpune rupture. 

SIMPTOMI

Pacijenti se žale na bol u ramenu, često s vanjske strane nadlaktice, pogotovo kod obavljanja poslova iznad razine ramena te slabost ruke. Poslove ispod razine ramena obavljaju bez većih poteškoća. Često navode da im je i plahta noću teška. Bol se javlja noću i ne dozvoljava spavanje na bolesnom ramenu. Kod akutnih ozljeda pacijent ne može odignuti ruku od tijela.

DIJAGNOSTIKA

Ultrazvučni pregled ramena upotpunjuje kliničku sliku bolesnika. Ultrazvukom je moguće s velikom vjerojatnosti naći rupturiranu tetivu te odrediti veličinu rupture. Potpuna ruptura manšete bez većih poteškoća utvrđuje se ultrazvukom Poteškoće stvaraju parcijalne, djelomične rupture pri čemu je oštećena samo jedna strana tetive i to obično zglobna strana tetive. Pod parcijalnom rupturom podrazumijeva se da je jedan dio debljine tetive oštećen, rupturiran. O veličini rupture ovisi i način liječenja.

Magnetska rezonanca (MR) omogućava prikaz cijele tetive i mišića pri čemu se može vidjeti mjesto i veličina rupture te stanje mišića MR omogućava uvid u veličinu retrakcije tetive te promjene koje se događaju u rupturiranom mišiću, tzv. masna degeneracija pri čemu se mišićne niti zamjenjuju masnim tkivom.

LIJEČENJE:

Bolesnik treba izbjegavati pokrete koji mu nanose bol,i najčešće kod blažih ozljeda u roku 2-3 tjedna se bolovi smire i osobe mogu dalje funkcionirati u svakodnevnom životu.

Međutim ukoliko su bolovi i nemogućnost pokreta javljaju duže od nekoliko tjedana tada bi bilo poželjno da nam se pacijenti čim prije jave u ordninaciju jer u tom slučaju će trebati cijeli niz terapijskih procedura koji mi u Aura centru provodimo i na kraju liječimo pacijenta.

U krajnjim slučajevima, kada tetive ne zacijeljuju ni nakon 6-12 mjeseci, ili ako postoji ruptura rotatorne manžete, terapija je kirurška (akromioplastika).