2 SPECIJALISTIČKA PREGLEDA I 2 TRETMANA

700.00 kn

NAČIN ISPORUKE USLUGE

Usluga se vrši na adresi Aura centra, M.Gupca 37, 31550 Valpovo
Minimalni iznos narudžbe usluge je 250,00 kn.

VRIJEME ISPORUKE

Vrijeme isporuke usluge je u dogovorom s kupcem usluge i to najkasnije u roku od 30 dana. Vrijeme isporuke počinje teći:
– sljedeći radni dan nakon predaje narudžbe za uslugu koja će biti plaćena direktno na adresi Aura centra ili kreditnom karticom.
Obavijest o statusu vaše usluge i terminu dobit ćete na vašu e-mail adresu ili putem sms poruke na Vaš broj telefona.
Usluga se vrši na adresi Aura centra te po dogovoru s kupcem u radno vrijeme Aura centra .
Radno vrijeme : od ponedjeljka do petka 8-12 h i 15-19h.

POVRATI I ZAMJENE

Kupac može najkasnije u roku od 24 sata nakon kupnje usluge zatražiti povrat naruđžbe usluge i cijelokupni iznos biti će vraćen na broj bankovnog računa kupca najkasnije u roku od 10 dana.Ugovor se može raskinuti koristeći obrazac za raskid ugovora ili putem kontakt telefona 098 9179 200.Isto tako kupac može dostaviti u roku od 24 nedvosmislenu izjavu s kojom iskazuje volju za raskidom te će ista biti smatrana raskidom ugovora.

Nakon 24 sata od naruđžbe prestaje mogućnost povrata novca te se usluga treba iskoristiti u roku od 30 dana kupnje usluge te po dogovoru s prodavateljom. Ukoliko prođe 30 dana a kupac nije iskoristio uslugu , ta ista usluga se smatra iskorištenom i nema mogućnosti povrata novca niti mijenjanja termina korištenja usluga. U slučaju jednostranog raskida ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.Povrat uplaćenog iznosa izvršiti ćemo nakon što je kupnja usluge poništena raskidom ugovora .
U kupac želi može nam se obratiti na tel. 031 650 616 ili e-mail adresu: labimario@yahoo.com radi obavjesti o načinu, mogućnostima i uvjetima raskida ugovora .
Naša adresa: Aura centar za zdravlje,M.Gupca 37 , 31550 Valpovo

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

I trgovac (Aura centar) i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije korištenja usluge, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava.Ukoliko trgovac (Aura centar) iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu uslugu, kupcu se nudi zamjenska usluga a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva se u cijelosti vraćaju kupcu.