Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine

 INTERNET TRGOVINA

OPĆI UVJETI  KORIŠTENJA I POSLOVANJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Ovi Opći uvjeti korištenja i poslovanja (dalje: Opći uvjeti) odnose se na  internet trgovinu – kupnju usluge (u daljnjem tekstu: Internet trgovina  ili  Webshop) Aura centra za zdravlje-obrt za fizikalnu iradnu terapiju.

 

Značenje pojmova:

 Korisnik – posjetitelj web stranice

Registrirani korisnik – registrirani posjetitelj Web stranice – kupac, može pristupiti i ostalom sadržaju on-line izdanja te davati  svoje komentare.

 

Prodavatelj (davatelj usluge) je obrt

Aura centar za zdravlje-obrt za fizikalnu i radnu terapiju ,M.Gupca 37

31550 Valpovo, Hrvatska (Croatia),

Skraćeni naziv društva: Aura centar

Obrt  je upisan u uredu državne uprave u Osječko-Baranjskoj županiji,služba za gospodarstvo ispostava Valpovo, MBS 97396672,

OIB: 21146168200 

Opći uvjeti vrijede od 16.9.2019.

 

Kontakt podaci:

Tel. 385 031 650 616, 

e-mail: labimario@yahoo.com

 

Kupac /potrošač/ Fizička osoba koja nastupa kao Kupac mora biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Ispitanik/korisnik – fizička osoba – pojedinac (kupac i korisnik internet marketinga) čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Voditelj obrade: Aura centar za zdravlje,obrt za fizikalnu i radnu terapiju/prodavatelj kada prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca/ fizičke osobe.

  

Webshop omogućuje kupnju usluge iz ponude – koja se odnosi na specijalističke preglede i tretmane iz područja fizikalne terapije i rehabilitacije (u daljnjem tekstu: proizvod) putem internet  trgovine/prodavaonice  na web stranici prodavatelja.

Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluge Webshopa, odnosno kupnje.

 

Prije realizacije kupnje, Kupac/ispitanik  upućuje  se:

-da se upozna s obavijestima/uputama prodavatelja istaknutima na web stranici u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka (zaštita privatnosti)  koje se mogu vidjeti i ovdje

 

Kupac može realizirati kupnju samo prethodnim davanjem privole za obradu/korištenje osobnih podataka potrebnih za realizaciju kupnje (prava i obveze kupca) koja je istaknuta na web stranici, a privola se može dati i ovdje.

 

Nakon davanja posebne privole za korištenje osobnih podataka, korištenjem internet trgovine, smatra se da je kupac dao suglasnost/prihvatio ove Opće uvjete korištenja i poslovanja za internet trgovinu.

Predugovorne obavijesti (informacije) i Opći uvjeti  podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga, kod svake posjete Internet trgovini  potrebno je upoznati se s obavijestima i uvjetima korištenja i poslovanja.

 

Ovi opći uvjeti i dana privola u vezi s obradom osobnih podataka, čine sastavni dio potrošačkog/prodajnog ugovora koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Nemogućnost sklapanja ugovora:

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

 

 

Jezik

Jezik komunikacije na internetskim stranicama prodavatelja http://auralife.eu/ je hrvatski jezik.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

 

Kupac  se obvezuje:

 

-da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vrijeđaju tuđa prava i interesi te prijeteće, vulgarne,  pornografske i slične sadržaje. Davatelj usluge/prodavatelj ima pravo spriječiti  pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim općim uvjetima korištenja te s te osnove ne snosi nikakvu odgovornost.

 

-da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način  koristiti u komercijalne svrhe  već za osobne potrebe  uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davatelja usluge ili trećih osoba.

 

Korištenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac  prihvaća  sve rizike koji nastaju iz tog korištenja  te prihvaća korisititi sadržaj web stranica/Webshop za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

Davatelj usluge/prodavatelj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost  bilo koje informacije i podatka pohranjenih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

 

Davatelj usluge/prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica  iz tehničkih razloga ili prekida internetske veze prilikom korištenja Webshop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za  korištenje računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i internet trgovini.

 

Ako se na web stranici nalaze drugi oglašivači oni su odgovorni za te sadržaje oglašavanja te prodavatelj nije odgovoran za pogreške i nepravilnosti tih propagandnih materijala.

 

Upućivanje na druge linkove

Internet stranica prodavatelja može upućivati korisnika na druge linkove koji su izvan kontrole prodavatelja te korisnici na njih pristaju na vlastitu odgovornost. Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

(zaštita osobnih podataka)

 

Prodavatelj će poduzeti mjere za sigurnost i zaštitu  osobnih podataka  kupca/korisnika te će prikupljati i obrađivati samo nužne, osnovne podatke  koji su bitni za svrhu za koju su prikupljeni.

 

Svi podaci o korisnicama i kupcima strogo se čuvaju  i dostupni su samo onima  kojima su ti podaci potrebni  za obavljanje posla ili po zakonskoj osnovi.

 

Kupac/ispitanik se upućuje kao što je navedeno u Općim odredbama ovih Općih uvjeta da se prije kupnje upozna  s informacijama (Obavijesti/uputa) o zaštiti osobnih podataka i pravima kupca/korisnika te o davanju privole za korištenje/obradu osobnih podataka  potrebnih za realizaciju kupnje koje su istaknute na web stranici prodavatelja/voditelja obrade.  Kupac može u svakom trenutku povući privolu/suglasnost u kojem slučaju će prestati obrada podataka kupca kao i registracija  u http//:www.Auralife.eu/ web shopu.

 

Prodavatelj neće nedopušteno distribuirati podatke o kupcima ili uključivati kupce u marketinške projekte ili kampanje bez kupčeva dopuštenja/privole.

.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektroničke poruke, ponude (newsletter) i obavijesti prodavatelja s jasno naznačenim pošiljateljem šalju se kupcu samo ako je za to dao izričitu  privolu.

Ako kupac više ne želi primati te poruke, ponude i obavijesti, prodavatelj će to poštovati te kupac ima mogućnost  u svakom trenutku povući svoju privolu/suglasnost.  Privola za internet marketing može se dati i ovdje.

 

Davatelj usluge/prodavatelj omogućit će korisnicima/kupcima pristup njihovim osobnim podacima kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

 

Nakon kupnje i dostave robe, osobni podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno bilo po zakonskoj osnovi ili za trajanja rokova potrebnih za slučaj  eventualnih prigovora, reklamacija, raskida ugovora i eventualnih drugih propisanih postupaka  i trajanja jamstva za proizvod, popravaka te će se nakon toga trajno brisati.

 

Ako ne dođe do realizacije kupnje svi osobni podaci Kupca se brišu.

 

Obavijesti/upute  u sklopu zaštite privatnosti istaknute na web stranici kao i privole, čine sastavni dio ovih Općih uvjeta i ugovora o prodaji ili korištenja internet marketinga.

 

 

OBAVIJEST

O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju  pisani prigovor na slijedeći način:

– putem pošte na adresu: Aura centar za zdravlje-obrt za fizikalnu i radnu terapiju,M.Gupca 37,31550 Valpovo

– elektroničkom poštom na e-mail adresu: labimario@yahoo.com

Ili izravno u prostorima  Aura centra.

 

Prodavatelj će odgovoriti  pisanim putem na prigovor potrošača  u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.

 

Uputa o podnošenju prigovora istaknuta je i posebno na web stranici prodavatelja s informativnim obrascom za prigovor koji kupac može koristiti za ulaganje prigovora.

 

REGISTRACIJA  

 

Korisnik se registrira na web stranici prodavatelja.

Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke te je odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

U slučaju sumnje o nedopustivom korištenju njegova korisničkog imena i lozinke obvezan je odmah obavijestiti davatelja usluge-prodavatelja putem kontakta objavljenog na web stranici.

Naručitelj/Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine artikala.

 

Nakon uspješne autorizacije i privole u vezi s obradom/korištenjem osobnih podataka registrirani korisnik može nastaviti kupnju putem internet trgovine  (Webshop), a u slučaju neuspješne autorizacije postupak se prekida.

 

NARUDŽBA

 

Kupac naručuje uslugu elektroničkim putem nakon odabira na temelju slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici. Slike su ilustrativne prirode te ne mogu odgovarati u svim detaljima stvarno dobavljivom proizvodu.

 

Klikom na  „stavi u košaricu“  odabrani proizvod  sprema se u potrošačku košaricu. Postupak se ponavlja do završetka odabira.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koji se može promijeniti ili ukloniti iz košarice.  Po završetku izbora artikala odabire se željeni datum dostave i klikne  „slijedeći korak“   Kupac treba ispuniti  polja potrebna za dostavu te odabrati  jedan od načina plaćanja.

 

Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac prođe cijeli postupak naplate, a dao je privolu u vezi s korištenjem osobnih podataka, a potvrdu  primitka narudžbe Prodavatelj elektroničkim putem dostavi Kupcu.

 

U razdoblju od stavljanja proizvoda u košaricu do potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda nisu više na raspolaganju o čemu će prodavatelj obavijestiti kupca na mail adresu ili telefonom, a  Kupac tada ima mogućnost otkazati naručenu uslugu .

 

Prodavatelj  nije odgovoran za troškove koje ima kupac pri pregledavanju i pretraživanju web stranice (telefona, podatkovnog prometa i sl.) ili za bilo koje druge troškove  do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja, odnosno  pretraživanja web stranice.

 

CIJENE      

 

Istaknute cijene su maloprodajne . Cijene proizvoda istaknute su u hrvatskoj nacionalnoj valuti – kuni (kn).

 

Plaćanje

Maloprodajni kupac

Maloprodajni kupac je svaka:

 • Fizička osoba koja kupi robu u Aura centru i odmah izvrši plaćanje gotovinom ili karticom te joj se za to izda maloprodani račun.
 • Pravna osoba koja kupi robu u Aura centru i odmah izvrši plaćanje gotovinom ili karticom te joj se za to izda R1 račun.

Online kupac iz Hrvatske:

Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama (HRK).

Izvršenjem narudžbe na Webshopu kupac se obavezuje platiti narudžbu.

Načini plaćanja koje Prodavatelj omogućuje Online kupcu na području Republike Hrvatske su:

 • Plaćanjem na transakcijski račun: Online kupac kod plaćanja na transakcijski račun na svoju e-mail adresu dobiti će predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu zatim može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili univerzalnim nalogom za plaćanje putem banke, pošte, Fine i sl.
 • Kreditnom ili debitnom karticom: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Za sigurnost plaćanja i podataka kupaca brine se T-Com Payway, usluga online autorizacije kreditnih kartica T-Coma. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podatka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). To znači da Prodavatelj nema uvid u podatke kreditnih I debitnih kartica Online kupca, nego to ima samo kartična kuća – vlasnik kreditne ili debitne kartice.

Kupac je suglasan da Prodavatelj može i izričito je ovlašten, prema vlastitom nahođenju, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti, te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

Online kupac izvan Republike Hrvatske

Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama (HRK). Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave.

Načini plaćanja koje Prodavatelj omogućuje Online kupcu na području Republike Hrvatske su:

 • Plaćanjem na transakcijski račun: Online kupac kod plaćanja na transakcijski račun na svoju e-mail adresu dobiti će predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu zatim može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili univerzalnim nalogom za plaćanje putem banke, pošte, Fine i sl.
 • Kreditnom ili debitnom karticom: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Za sigurnost plaćanja i podataka kupaca brine se T-Com Payway, usluga online autorizacije kreditnih kartica T-Coma. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podatka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). To znači da Prodavatelj nema uvid u podatke kreditnih I debitnih kartica Online kupca, nego to ima samo kartična kuća – vlasnik kreditne ili debitne kartice.

Kupac je suglasan da Prodavatelj može i izričito je ovlašten, prema vlastitom nahođenju, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti, te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

Minimalni iznos naruđžbe je 250 kn.

 

Isporuka usluge

 

Nakon zaprimanja potvrde o plaćanju, prodavatelj se obvezuje  dostaviti termin korištenja usluge u roku od 48 sati.

Rok isporuke usluge je po dogovoru termina usluge.

 

 Povrat, reklamacija, zamjena

Prodavatelj garantira vrhunsku uslugu i ostvarenje maksimalne vrijednost za novac.

Rok otkazivanja narudžbe usluge je 24 sata počinje teći od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je kupac odredio,naručio uslugu te ju platio na jedan od načina, uz pretpostavku da je prije toga Kupac bio obaviješten o pravu na jednostran raskid ugovora.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se kao prilog ovim Općim uvjetima poslovanja.
Kupac može ugovor jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, a koja je na jasan način i nedvosmisleno stavljena na znanje Prodavatelju.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će javiti Kupcu, bez odgađanja, koristeći podatke za kontakt iz obrasca ili izjave Kupca.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača, odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će nakon što Kupac raskine ugovor i javi prodavatelju.

Pravo na otkazivanje narudžbe

Prodavatelj i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije korištenja usluge, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti uslugu.

Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je usluga iskorištena, povrat sredstava ću biti izvršen u roku 10 (deset) radnih dana.

Zaštita osobnih podataka Korisnika

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Aura centar, kao Prodavatelj posvećena je afirmaciji načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Aura centra i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.
Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Valpovu na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

O Vama prikupljamo podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad naše web stranice i kako bi smo Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Općenito govoreći, razlikujemo (a) osobne podatke koje nam Vi ustupite i (b) osobne podatke koje prikupljamo automatski i (c) osobne podatke koje zaprimamo iz drugog izvora.

Osobni podaci koje nam Vi ustupite

Tako primjerice prikupljamo podatke koje nam pružite kada se registrirate na našoj web stranici, kada zatražite naš newsletter ili kada naručite neki naš proizvod – u svim takvim slučajevima popunjavate određena polja ili kliknete na određeni gumb i time nam moguće dajete Vaše osobne podatke. Također prikupljamo podatke i putem anketa, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada sudjelujete u nekoj nagradnoj igri, ili natjecanju koje organiziramo. Kada nam dostavite povratne informacije o proizvodu, ili uložite prigovor na određeni proizvod, također je moguće (ili vjerojatno) da ćemo od Vas prikupiti neke osobne podatke. Sve ove podatke prikupljamo tako što nam dajete privolu za takvo prikupljanje ili iz razloga što su nam takvi podatci potrebni da bi smo izvršili našu ugovornu obvezu (primjerice kada moramo odgovoriti na određeni prigovor vezano uz proizvod), a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje nam Vi ustupite.

 Registracija i newsletter

Registracija kao proces dobrovoljnog ostavljanja svojih osobnih podataka te prijava na newsletter su dvije kategorije obrade osobnih podataka kojima posvećujemo posebnu pažnju.

Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu i bira lozinku.

Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora kliknuti u odgovarajuću kućicu i time dati svoj jasnu, nedvomislenu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na labimario@yahoo.com. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera.

Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti se s liste primatelja.

Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Prodavatelja, na početnoj stranici Internet trgovine.

Privole

Svaki korisnik daje Privolu na prikupljanje njegovih osobnih podataka. U obrascu na mjestu gdje se unosi osoban podatak pojavljuje se obavijest da se podatci prikupljaju u točno određenom obimu, za točno određenu svrhu i gdje se ti podatci pohranjuju. Ako će se isti podatci koristiti u više svrha, Korisnik za svaku od tih svrha mora dati jasnu privolu (kućice u koje Korisnik samostalno mora staviti kvačicu).

Osobni podatci koje prikupljamo automatski

Postoje i Osobni podatci koje prikupljamo automatski, a to su podatci koje bilježimo kada koristite naše web stranice ili kada koristite neke naše usluge.
Kada god koristite naše web stranice ili primjerice kada čitate neki naš e-mail, određene informacije (koje nisu nužno osobni podatci) se kreiraju i automatski prikupljaju. Ovakve podatke prikupljamo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje prikupljamo automatski.

 Kolačići (Cookies)

U cilju unaprijeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva web stranica www.auralife.eu  prilikom posjete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane kolačići (cookies). Putem kolačića prikupljamo informacije o korištenju stranice u cilju unaprijeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva. Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, IP adresa, podaci uređaja s kojeg pristupaju stranici poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

Direktiva Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezuje vlasnike web stranice da prije pohranjivanja kolačića zatraže suglasnost Korisnika. Klikom na gumb “Slažem se” Korisnik daje svoju suglasnost za korištenje kolačića (cookies). Klikom na gumb “Pogledaj više o kolačićima” Korisnik može pogledati Politiku o kolačićima.

Koristimo kolačiće kako bi bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja ove stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja ove stranice i kako bi Vaše iskustvo kupovine bilo što pozitivnije. Nećemo koristiti kolačiće zajedno s Vašim osobnim podatcima bez vaše prethodne privole. Naša obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama članka 96, stavak 3 TKG i članak 6. stavak 1 lit. (pristanak), kao i recital 47 (legitiman interes) GDPR-a.
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na Vaš uređaj radi pohranjivanja podataka, a koje može ponovno pozvati web-poslužitelj u domeni koja je postavila kolačić. Kolačiće i sličnu tehnologiju koristimo kako bi pratili i zapamtili što imate u košarici, za pohranjivanje Vaših preferencijalnih odabira i postavki, te da bismo ih mogli primijeniti za prijavu, omogućivanje internetskog oglašavanja, borbu protiv prevara, analiziranja performansi naših proizvoda i za ostale legitimne svrhe. Moguće je da upotrebljavamo i web-pratilice za isporuku kolačića i prikupljanje podataka o upotrebi i uspješnosti. Naša web-mjesta mogu uključivati web-pratilice, kolačiće ili sličnu tehnologiju davatelja servisa trećih strana.

Ako želi, Korisnik kolačiće može blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza podataka niti do prikupljanja osobnih podataka, sukladno Uredbi o zaštiti podataka.

Kako biste naručili proizvode na našim stranicama trebali bi omogućiti upotrebu kolačića. Ako ne omogućite kolačiće i dalje ćete moći koristiti naše stranice, ali moguće je da će određene funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama Vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju).
Kolačići ne mogu oštetiti Vaše računalo. Nikada ne pohranjujemo podatke koji služe osobnom identificiranju, kao primjerice podatke o Vašoj debitnoj/kreditnoj kartici, u kolačiće, ali koristimo kriptirane i anonimizirane podatke koje prikupimo iz kolačića kako bi unaprijedili našu web stranicu – primjerice kako bi otkrili i popravili pogreške koje se ponekad događaju na web stranicama.

Kolačići nisu računalni programi, oni ne mogu čitati druge informacije koje su pohranjene na Vašem računalu. Oni ne mogu biti iskorišteni da bi prenijeli računalne viruse, ili da bi pribavili korisničke podatke kao primjerice e-mail adresu itd. Moguće je da imamo dogovor s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima koji, u malo broju slučajeva, mogu postaviti kolačiće tijekom vašeg posjeta na našu web stranicu, a kako bi se isti koristili za re-marketing svrhe – dakle kako bi vam pokazali proizvode i usluge temeljem vaših pretpostavljenih interesa i preferencijalnih odabira. Molimo da svakako uzmete u obzir da nismo i ne možemo biti odgovorni za sadržaj web stranica koje nisu naše, odnosno koje mi ne kontroliramo.
Naši kolačići ne sadrže osobne podatke, kao primjerice Vaše ime ili prezime, ili podatke o plaćanju – oni samo sadrže ‘ključ’ koji se poveže s ovakvim podatcima, jednom kad se prijavite na korisnički račun. Ako želite ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s bilo koje web stranice koja je pod našom kontrolom, možete to učiniti u postavkama Vašeg web-preglednika. Svaki web-preglednik je drugačiji, pa predlažemo da potražite takve opcije u ‘Pomoć’ dijelu vašeg web-preglednika. Morate biti svjesni da takvom radnjom možete prouzrokovati da određene funkcionalnosti naše web stranice neće moći raditi. Ako vam je potrebna dodatna informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org

Popis kolačića

Ovo je popis kolačića koje koristimo i svrhe za što ih koristimo:

Kategorija: Neophodan 

Neophodni kolačići pomažu pri izradi internetske stranice omogućavanjem osnovnih funkcija kao što su navigacija stranica i pristup sigurnim područjima web stranice. Web stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

Kategorija: Statistika

Statističke kolačiće pomažu vlasnicima web stranica da shvate kako posjetitelji stupaju u interakciju s web-lokacijama prikupljanjem i izvješćivanjem podataka anonimno. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

 • 1. Naziv kolačića: cookie apptoken 

Trajanje:
Svrha kolačića: jedinstveni broj za svakog posjetitelja. Pomoću njega pratimo da li je korisnik prijavljen u CMS, što ima u košarici, na kojem koraku košarice je, koje podatke o dostavi je upisao. U cookie se sprema samo jedinstveni broj, dok se podaci o prijavi, košarici, itd. spremaju u bazu podataka

 • 2. Naziv kolačića: cookie cmslog 

Trajanje:
Svrha kolačića: pamćenje korisnikove sessije (session). U cookie se sprema samo jedinstveni broj, dok se u bazu zapisuju podaci o državi korisnika i IP-u

 • 3. Naziv kolačića: cookie_warning 

Trajanje:
Svrha kolačića: pamćenje kada je netko kliknuo Razumijem kod cookie upozorenja i sakrivanje upozorenja da se koriste cookie. Kao vrijednost cookia sprema se broj 1

 • 4. Naziv kolačića: newsletter_leaving 

Trajanje:
Svrha kolačića: pamćenje kada se netko upisao u newsletter i sakrivanje prozora za ponovni upis u newsletter. Kao vrijednost cookia sprema se broj 1

Osobni podatci koje zaprimamo iz drugog izvora

Konačno moguće je da o Vama zaprimimo i osobne podatke iz drugog izvora. Primjerice moguće je da o Vama zaprimimo podatke putem ‘društvenih mreža’, u slučaju da ‘likeate’ našu stranicu na Facebooku ili nas počnete pratiti na nekoj drugoj ‘društvenoj mreži’. Tada je moguće je da ćemo zaprimiti osobne podatke o Vama putem tih stranica, a iste ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje zaprimamo iz drugog izvora.

Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža – korištenje ‘šeranja’ i ‘lajkanja’

Ako ‘šerate’ sadržaj s prijateljima ili ‘lajkate’ ili ‘pratite’ Aura centar putem neke društvene mreže koju koristimo, primjerice Facebook, moguće je da će vam biti poslani kolačići s jedne od tih web stranice. Mi nemamo kontrolu nad postavkama ovih kolačića, ali vam predlažemo da provjerite ‘Politike privatnosti’ ovih trećih web stranica.

Facebook:

Na našim su stranicama ugrađeni dodaci društvene mreže Facebook. Facebookove dodatke možete prepoznati po logotipu Facebooka ili gumbu “Like”. Ako posjetite našu web stranicu s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka Facebook prenosi izravno u vaš preglednik i unosi ga na web stranicu. Putem ove integracije dodataka, Facebook prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta. Ako imate Facebook korisnički račun, prijavljeni ste na Facebook tijekom posjeta našoj web stranici ili spremite Facebook kolačiće na vašem računalu, Facebook može dodijeliti posjet vašem Facebook korisničkom računu. Ako ste u interakciji s dodacima, na primjer, klikom na „Like” gumb ili ostavljajući komentar, odgovarajuća informacija se iz vašeg preglednika šalje izravno na Facebook, u kojoj se čuva, i – ovisno o postavkama vašeg Facebook profila – može biti prikazana na vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook sprema te podatke, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite naše web stranice, ili izbrišite Facebook kolačiće.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajtepravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: 

Na našim stranicama postoje dodaci društvene mreže Instagram. Instagramovi dodaci vas prepoznaju npr. pri korištenju “Instagram kamere”.
Ako posjetite našu web lokaciju s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Instagram šalje sadržaj dodataka izravno u Vaš preglednik i uključi ga na web stranicu. Kroz ovu integraciju dodataka, Instagram prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta, čak i ako nemate korisnički profil na Instagramu, ili ukoliko trenutno niste prijavljeni na Instagram. Ti se podaci (uključujući vašu IP adresu) šalju izravno s vašeg preglednika na poslužitelj Instagrama u SAD-u i bivaju pohranjeni tamo. Ukoliko ste, međutim, prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah dodijeliti vašu posjetu našoj stranici ili klik na „Instagram”” gumb izravno na Vaš Instagram račun i ta se informacija također može prikazati Vašim Instagram kontaktima. Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

Obrada podataka

Podatke dobivene o Korisnicima koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • Radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na individualne potrebe Korisnika);
 • Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
 • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije;
 • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti, ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

S kime dijelimo podatke o Vama?

Onda kada je to potrebno podijeliti ćemo osobne podatke o Vama sa sljedećim kategorijama primatelja:

 • Suradnici u Aura centru i povezanim društvima
 • Treće osobe koje imaju informacije o Vašim financijama, poput financijskih ili kreditnih institucija
 • Javno-pravna tijela, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi;
 • Drugi pružatelji usluga koji u naše ime pružaju određenu uslugu (primjerice dostavne službe), ili eventualno treći pružatelji IT usluga s kojima smo sklopili odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka (ili postoje drugi odgovarajući mehanizmi).

Druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Ova Politika se primjenjuje samo na web stranice kojima upravlja Emporium, pa kada kliknete na link koji Vas odvede na neke druge web stranice, trebali bi ste pročitati njihova pravila i politike zaštite privatnosti.

Zaštita podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje primamo preko web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge.

Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Primjer Izjave o povjerljivosti koju potpisuju svi naši zaposlenici nalazi se u prilogu ovog dokumenta.

Osobni podaci koji se razmjenjuju između vas i nas putem naše web stranice prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka. Međutim, Aura centar nema utjecaja na prijenos podataka putem Interneta i stoga ne može isključiti zlouporabu pristupa treće strane.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima na vlastitom web serveru. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i Uredbom o zaštiti podataka.

Prava pojedinaca

Ako Korisnik želi znati posjedujemo li i obrađujemo njegove osobne podatke, ili ako želi pristupiti osobnim podacima, može nas kontaktirati na labimario@yahoo.com.

Također može zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih nije izravno dao nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke.

Ima pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također može, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Može tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju zahtjeva Korisniku poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnese zahtjev za slanje osobnih podataka na labimario@yahoo.com, udovoljit ćemo tom zahtjevu u razumnom roku od 14 dana. Ako ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Korisnika o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti taj zahtjev, poslat ćemo objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Na temelju Opće Uredbe o zaštiti podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava:

Pravo na prigovor 

Ovo pravo omogućuje Vam da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu Vaših osobnih podataka vršimo na jednoj od sljedećih pravnih osnova:

 •  zato što je obrada osobnih podataka u našem legitimnom interesu;
 •  kako bismo izvršili ugovornu obvezu;
 •  u znanstvene, istraživačke, marketinške ili statističke svrhe.

U ovim okolnostima najčešće će biti primjenjiv slučaj obrade Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa. Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi Vaša prava i interese, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka.

Pravo na povlačenje privole 

U slučajevima u kojima smo pribavili Vašu privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem Vaših osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti.

Pravo na pristup 

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke.

Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo Vam na temelju zahtjeva poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

U bilo kojem trenutku ste ovlašteni zatražiti nas presliku informacija koje imamo o Vama, kao i zatražiti nas da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo Vas tražiti dodatne podatke o Vašem zahtjevu. Ako Vam omogućimo uvid u podatke koje o Vama imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije ‘očito neosnovana ili pretjerana’. U slučaju da zatražite dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno.

Pravo na brisanje 

U određenim okolnostima, ovlašteni ste zatražiti da “izbrišemo” Vaše osobne podatke. Primjerice, ovo pravo imate u sljedećim slučajevima:

 • Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni;
 • Povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih   podataka privola);
 • Podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove;
 • Potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona;
 • Prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.
 • Ovlašteni smo odbiti Vaš zahtjev za brisanje podataka samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podatka, primjerice u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili ako prigovorite obradi Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa. Ako smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Naravno, obavijestit ćemo Vas o bilo kakvom prestanku ograničenja u obradi Vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak 

Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo o Vama. U slučaju da smo podatke o Vam podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti te ćemo obrazložiti razloge takve odluke.

Pravo na prijenos

Ako želite, ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo znači da je moguće tražiti da Vaši osobni podaci budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo Vam to omogućili ustupit ćemo Vam podatke o Vama u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da osobne podatke možete prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo je primjenjivo ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje ste nam Vi ustupili; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju Vaše privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka

Sukladno Vašim pravima kao ispitanika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu.
U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka, izbrisat ćemo osobne podatke o Vama.

Kako nas kontaktirati

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo Vas da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas u svako doba kontaktirati na sljedeći način:

Aura centar za zdravlje, M.Gupca 37, 31500 Valpovo

Tel : +385 031 650 616

E-mail: labimario@yahoo.com

Web: www.auralife.eu

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Korisnika čiji su podatci ugroženi i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Promjene naše politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmjena ove politike privatnosti sukladno izmjenama zakonskih odredbi, poslovnih politika tvrtke ili druge okolinosti koja utječe na područje zaštite podataka. U slučaju promjena obavijestit ćemo Korisnike o tome na web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Izjavu o zaštiti potrošaća pogledajte ovdje.

Ovu Politiku redovito pregledavamo i po potrebi dopunjavamo dodatnim informacijama jer nam je stalo do Vaše privatnosti

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku Korisnik može poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva ulica 14
HR – 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099 E-mail: azop@azop.hr Web: www.azop.hr

Zaštita osobnih podataka Korisnika u skraćenom obliku i pod nazivom Izjava o zaštiti potrošača dostupna je na web stranici i kao prilog ovom dokumentu.