LAKAT UVOD

ZAŠTO BOLOVI U LAKTU?

Bol u laktu često je uzrokovana prekomjernom uporabom lakta. Mnogi sportovi, hobiji i poslovi zahtijevaju kontinuirane kretnje ruku ili ručnog zgloba. Lakat omogućuje bacanje, podizanje, zamah i mnoge druge aktivnosti.

Lakat je zglob u kojem se nalaze tri kosti; nadlaktična kost (humerus) koja se u laktu uzglobljuje s kostima podlaktice tj. s palčanom kosti (radius) i lakatnom kosti (ulna), na koju se nastavlja šaka.

Kretnje su u zglobu lakta pregibanje (fleksija) i pružanje (ekstenzija), a izvode ih mišići, među kojima su važni pregibač, dvoglavi mišić nadlaktice (biceps), i pružač, troglavi mišić nadlaktice (mišićni sustav).

Uzroci boli u laktu

Uobičajeni uzroci boli u laktu su:

  • slomljena ruka,
  • burzitis,
  • dislocirani lakat,
  • golferski lakat,
  • osteoartritis,
  • reumatoidni artritis,
  • uganuća,
  • stresni prijelomi,
  • teniski lakat,
  • ozljede zbog bacanja.

Liječenje uvelike ovisi o uzroku bolesti,simptomima i osobnim ciljevima.Kod nas u centru ćete dobiti pravilnu dijagnozu i liječenje vrhunskim metodama fizikalne terapije.

VRSTE TERAPIJA KOJE SE KORISTE U NAŠEM CENTRU:

C:\Users\NN\Desktop\VAC 5000.png

C:\Users\NN\Desktop\SMART 4000.png

C:\Users\NN\Desktop\LASER.png

C:\Users\NN\Desktop\VACUUM THERAPY.png

C:\Users\NN\Desktop\MAGNETOTERAPIJA.png

C:\Users\NN\Desktop\UZV.png

C:\Users\NN\Desktop\ELEKTROTERAPIJA.png

ZA DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ APARATURU POGLEDAJTE U POSEBNOM DIJELU WEB STRANICE KOJA SE ZOVE VRSTE TERAPIJA U AURA CENTRU!

NARUČITE SE NA PREGLED!