CJENIK USLUGA

CIJENE SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA I TRETMANA:

1 SPECIJALISTIČKI PREGLED + 1 TRETMAN : 300 KN
2 SPECIJALISTIČKA PREGLEDA + 2 TRETMANA : 600 KN
3 SPECIJALISTIČKA PREGLEDA + 3 TRETMANA : 900 KN
4 SPECIJALISTIČKA PREGLEDA + 4 TRETMANA : 1200 KN
5 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 5 TRETMANA : 1425 KN (POPUST 5%)
6 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 6 TRETMANA : 1692 KN (POPUST 6%)
7 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 7 TRETMANA : 1953 KN (POPUST 7%)
8 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 8 TRETMANA : 2208 KN (POPUST 8%)
9 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 9 TRETMANA : 2457 KN (POPUST 9%)
10 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA +10 TRETMANA : 2700 KN ( POPUST 10%)
15 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 15 TRETMANA : 3825 KN (POPUST 15 %)
20 SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA + 20 TRETMANA : 4800 KN ( POPUST 20%)

CIJENE TRETMANA:

1 TRETMAN : 250 KN
2 TRETMANA : 500 KN
3 TRETMANA : 750 KN
4 TRETMANA : 1000 KN
5 TRETMANA : 1187 KN ( POPUST 5%)
6 TRETMANA : 1410 KN ( POPUST 6%)
7 TRETMANA : 1627 KN ( POPUST 7%)
8 TRETMANA : 1840 KN ( POPUST 8%)
9 TRETMANA : 2047 KN ( POPUST 9%)
10 TRETMANA : 2250 KN ( POPUST 10%)
11 TRETMANA : 2447 KN ( POPUST 11%)
12 TRETMANA: 2640 KN (POPUST 12%)
13 TRETMANA : 2827 KN ( POPUST 13%)
14 TRETMANA : 3010 KN ( POPUST 14%)
15 TRETMANA : 3187 KN ( POPUST 15%)
20 TRETMANA : 4000 KN (POPUST 20%)
25 TRETMANA : 4687 KN ( POPUST 25%)